Welkom op de site van Herman van Twillert en zijn Stamboom/genealogisch bestand.

De meeste gegevens die ik heb gebruikt zijn afkomstig uit het Genealogisch overzicht van de Bunschoter families "Van wee bin jie d'r een" van Putman en Burgman-Feenstra. Deze publicatie beschrijft de families tot ca.1910, dus onze grootouders staan meestal nog vermeld met de geboortedatum. Ik heb dan ook zo veel mogelijk diezelfde nummering aangehouden
De historisch vereniging " Bunscote Historiael" publiceert veel interessant materiaal waarvan ik hier en daar gebruik van maakt. Ook hier is, voorzover mogelijk, de nummering van Putman aangehouden
De meeste in leven zijnde personen zijn door mijn familieleden en ge´nteresseerden uit het geheugen opgediept.

Willem van Twillert Wzn heeft jarenlang bijzonder veel werk verzet met zijn onderzoek in vele archieven en het in kaart brengen van het geslacht van Twillert en het bijhouden van de mutaties in de jongste generatie. Ik ben vereert en hem bijzonder erkentelijk dat hij mij zijn bestanden beschikbaar heeft gesteld.
Ook in het tot stand brengen van de registratie van het familiewapen ben ik hem dank verschuldigd en het is bijzonder spijtig dat in de bronvermelding wel zijn artikel ( Bun Historeal) staat vermeld maar niet zijn naam als auteur. Zonder zijn werk was de stamboom niet mogelijk geweest.

Het bestand is dus verre van kompleet en ik stel het zeer op prijs om van jullie aanvullende gegevens of correcties te mogen ontvangen.Stuur of mail het mij waarna ik het zo snel mogelijk zal aanvullen.
Op- of aanmerkingen en aanvullingen via ons Twillert-Gastenboek of op het FORUM-Gastenboek worden natuurlijk ook zeer op prijs gesteld

Door het gebruik van een paswoord kun je als gast of als beheerder toegang tot gedetailleerde informatie krijgen. Daardoor zijn privÚ gegevens van nog in leven zijnde personen, overeenkomstig de Nederlandse wet, beschermd. De paswoorden worden alleen door mij verstrekt, stuur me maar een mail met je verzoek.

Diverse fotoalbums zijn te vinden op http://www.vantwillert.net/album
Veel foto's zijn ook te vinden bij de betreffende personen maar daarvoor dient wel het juiste paswoord voor gast te worden gebruikt.

Naast vele familierelaties en families van vrienden en kennissen ben ik erg ge´nteresseerd in de families die, de meeste vanuit Nijkerk (Gelderland,nl), vertrokken naar Nieuw Amsterdam (New York) en Fort Oranje (Albany). Veel Nederlands-Amerikaanse families zijn daarom in dit bestand opgenomen.


Veel plezier met het puzzelen en onderzoeken.
Herman twillert@wxs.nl


VERANTWOORDING: Copyright en Vrijwaring
Veel gegevens zijn gebruikt en overgenomen van op het web gepubliceerde bestanden met informatie van personen of instanties zoals onder andere:


Stamboom en familie gegevens onderzocht, verstrekt en/of overgenomen uit:
...

[Page displayed by GeneWeb 5.00-exp] Copyright ę 1998-2006 INRIA - DOC -