<< ^^Welkom op het genealogisch bestand van
Herman van Twillert

Veel gegevens waarmee de stamboom van Twiller(t) in aanvang werd ingevoerd zijn afkomstig uit het genealogisch overzicht van Bunschoter families "Van wee bin jie d'r één" van Putman en Burgman-Feenstra. Dit werk beschrijft alle Bunschoter families tot ca.1910 en dus zijn de grootouders vaak nog vermeld met de geboortedatum. In het bestand is, voor zover mogelijk, diezelfde nummering aangehouden.

Naast het vastleggen van mijn eigen stamboom werd gaandeweg het belangrijkste doel het onderzoek naar onderlinge verwantschappen tussen familieleden en hun voorgeslachten. Daarvoor is het zinvol om zoveel mogelijk verwante stambomen in het bestand beschikbaar te hebben waardoor het bestand veranderde in een genealogisch bestand waar alle families op één of andere manier met elkaar zijn gekoppeld.

Willem van Twillert Wzn heeft jarenlang bijzonder veel werk verricht met zijn onderzoek in vele archieven en het in kaart brengen van het geslacht van Twillert en het bijhouden van de mutaties in de jongste generatie. Ik ben vereert en hem bijzonder erkentelijk dat hij mij zijn bestanden en daarmee zijn levenswerk beschikbaar heeft gesteld. Hij was degene die de historische lijnen door de geslachten van Twiller en van Twillert heeft onderzocht en voor het nageslacht heeft blootgelegd.
Ook in het tot stand brengen van de registratie van het familiewapen ben ik hem dank verschuldigd en het is bijzonder spijtig dat in de bronvermelding wel zijn artikel (Bun Historeal) staat vermeld maar niet zijn naam als auteur. Zonder zijn verdienstelijk werk was de stamboom niet mogelijk geweest. Ik heb het als mijn taak opgevat zijn werk integraal in dit bestand vast te leggen en daarmee zijn werk voort te zetten.

De historisch vereniging " Bunscote Historiael" publiceert veel interessant materiaal waar ook dankbaar gebruik van is gemaakt. Bij de bronvermelding wordt het als "BH jaar/blz" vermeld en ernaar verwezen. En ook hier wordt, voorzover mogelijk, de nummering van Putman aangehouden.
Veel gegevens van de recente generaties en nog in leven zijnde personen zijn door familieleden en geïnteresseerden uit het geheugen opgediept maar ook publicaties en familie-advertenties uit de dagbladen vormen belangrijke bronnen. Vaak is de betreffende advertentie als afbeelding opgenomen bij de persoon/familie waarmee zowel de bron is vermeld en tegelijkertijd ook de betreffende publicatie is verantwoord. Foto's van in leven zijnde personen zijn al dan niet persoonlijk beschikbaar gesteld dan wel afkomstig uit de sociale media als hyves, facebook, linkedin e.d.

Van veel familieleden en aanverwanten is rijkelijk informatie beschikbaar in de publicaties en boeken van Arian van Diermen (AvD). Zijn boeken, o.a. Van Diermen in Amersfoort en Spakenburg met prachtige vissers verhalen en anekdotes, vormen een fantastische bron waarvan dankbaar gebruik is gemaakt. Het geslacht Van Diermen in Spakenburg is zeer uitgebreid en daarom zijn er talloze verwantschappen met van Twillert's en andere geslachten in dit bestand.
Ook van de publicaties en gegevens van Tijmen Hopman en Silvia van Halteren Blokhuis is dankbaar gebruik gemaakt wat betreft met name betreffende de families ter Haar, Hopman, Blokhuis en vele andere Bunschoter families.

Genealogisch bestanden hebben in het algemeen niet de pretentie compleet te zijn en ook ik stel het zeer op prijs om aanvullende gegevens of correcties te mogen ontvangen. Stuur of mail het mij waarna ik het zo snel mogelijk zal aanvullen.
Genealogische informatie gaat pas echt leven met afbeeldingen, foto's, verhalen en vooral anekdotes. Daarmee krijgen onze voorouders en verwanten een gezicht ontstaat meer inzicht in hun leven en de omstandigheden. Dergelijke bijdragen waardeer ik zeer. Op- of aanmerkingen en aanvullingen via mail of het Twillert-Gastenboek worden natuurlijk ook zeer op prijs gesteld

Door gebruik van een paswoord kun je als gast of als beheerder toegang tot gedetailleerde informatie krijgen. Daardoor zijn privé gegevens van nog in leven zijnde personen, overeenkomstig de Nederlandse wet, beschermd. De paswoorden worden alleen door mij verstrekt, stuur me maar een mail met je verzoek.

Diverse foto-albums zijn te bekijken op http://www.vantwillert.net/album
Veel foto's en interessante informatie over geslachten kan men vinden bij de betreffende personen door gebruik te maken van de n=blauwe link direct onder de naam.

Naast veel familierelaties en families van vrienden en kennissen ben ik erg geïnteresseerd in de families die, de meeste vanuit Nijkerk (Gelderland,nl), vertrokken naar Nieuw Amsterdam (New York) en Fort Nassau, het huidige Albany. Veel van die Nederlands-Amerikaanse families zijn daarom in dit bestand opgenomen dankbaar gebruikmakend van de informatie van Bob Clarke over de Nieuw Nederlandse Pioniers.

TIP
De tand des tijds en eeuwenlang kerkelijke en burgerlijke administraties zijn oorzaken voor veel naamswijzigingen, verschrijvingen of verbasteringen.
Eén van de prachtige mogelijkheden van GeneaWeb is het tonen van stamreeksen die het volledige overzicht tonen met alle onderlingen verwantschappen. Daarentegen kan één enkele verandering van een letter in een familienaam tot gevolg hebben dat er een breuk in deze z.g. stamreeks optreed. Bijvoorbeeld de verandering van Twiller naar Twillert dat nu in feite 2 stamreeksen beslaat.
Uitzonderingen daargelaten heb ik er daarom voor gekozen om van een veel gemuteerde familienaam de meest gangbare te kiezen en die vervolgens consequent te gebruiken. De varianten op die naam worden dan eventueel in de persoonsgegevens aangegeven. Een voorbeeld is het geslacht Heuckelum dat vele varianten kent van Hoecklem tot Heukelem. Dat geld ook voor namen als Heijnen-Heinen, Duijst-Duyst
Door na aan de zoekopdracht " ,de" toe te voegen ontstaat een z.g. wildcard optie zoals bijvoorbeeld:
(klik op de link)van Twiller* wordt ingevoerd zonder "van" en aangevuld als volgt " Twiller, de " (klik hier)


Veel plezier met het puzzelen en onderzoeken van verwantschappen.
Herman twillert@wxs.nl


VERANTWOORDING: Copyright en Vrijwaring
Veel gegevens zijn gebruikt en overgenomen van op het web gepubliceerde bestanden met informatie van personen of instanties zoals onder andere:


Stamboom en familie gegevens zijn onderzocht, verstrekt en/of overgenomen uit:

...

[Page displayed by GeneWeb 5.00-exp] Copyright © 1998-2006 INRIA - DOC -